Автор Тема: ПОРЯДОК реєстрації абонентів, які отримують телеком. послуги без уклад.договору  (Прочитано 9248 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 82633
  • Пол: Мужской
  • Есть вопросы? Пишите в личку
    • Награды
I. Загальні положення

     1.1. Цей  Порядок  розроблений  відповідно  до Закону України
"Про  телекомунікації"  (  1280-15  )  (далі   -   Закон),   інших
нормативно-правових актів   та   встановлює   порядок   реєстрації
абонентів,  які отримують телекомунікаційні послуги без  укладення
договору в письмовій формі (далі - реєстрація абонентів).

     1.2. Дія   цього   Порядку   поширюється   на  відносини  між
операторами,   провайдерами   телекомунікацій    та    споживачами
телекомунікаційних послуг при реєстрації абонентів.

     1.3. Терміни,  що  вживаються  в  цьому  Порядку,  наведені в
Законах України "Про телекомунікації" (  1280-15  ),  "Про  захист
персональних даних"  (  2297-17  ),  "Про  захист прав споживачів"
( 1023-12 ),  Правилах  надання  та  отримання  телекомунікаційних
послуг,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів України від
09.08.2005 N 720 ( 720-2005-п ), інших актах законодавства.

                     II. Реєстрація абонентів

     2.1. Абонент,  який  отримує  телекомунікаційні  послуги  без
укладення договору  в  письмовій формі,  в тому числі знеособлено,
має право зареєструватись в оператора, провайдера телекомунікацій.
Повернення   невикористаної  частки  коштів  з  особового  рахунку
абонента  у  разі  відмови  від  передплачених  телекомунікаційних
послуг  та користування персональним номером здійснюється за умови
реєстрації абонента у оператора, провайдера телекомунікацій.

     2.2. Для  реєстрації  споживач  особисто   подає   оператору,
провайдеру  телекомунікацій  письмову  заяву  про реєстрацію,  яка
повинна містити такі дані:
     для фізичних  осіб  -  прізвище,  ім'я,  по  батькові,  місце
проживання абонента, серію та номер паспорта, а також абонентський
номер  чи  інший мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання,  за
яким отримуються послуги;
     для юридичних  осіб  -  найменування,  місцезнаходження,  код
згідно з ЄДРПОУ,  абонентський номер  чи  мережевий  ідентифікатор
кінцевого обладнання, за яким отримуються послуги.
     Крім цього,  фізична  особа  повинна  пред'явити  паспорт,  а
представник  юридичної  особи  -  надати копію довідки з ЄДРПОУ та
пред'явити   оригінали   документів,   що   підтверджують    право
представляти інтереси відповідної юридичної особи.
     При поданні заяви абонент повинен пред'явити  ідентифікаційну
телекомунікаційну  картку (SIM-картка,  USIM-картка,  R-UIM-картка
тощо),  за якою він отримує або отримував  відповідні  послуги.  У
разі  якщо  телекомунікаційні  послуги  надаються без використання
ідентифікаційної телекомунікаційної картки, пред'являється кінцеве
обладнання,   за   допомогою   якого  він  отримує  або  отримував
відповідні послуги.

     2.3. Оператор,  провайдер  телекомунікацій  протягом   одного
робочого  дня  після  отримання  заяви від абонента про реєстрацію
вносить його дані до бази даних  та  повідомляє  про  це  абонента
шляхом надсилання текстових чи електронних повідомлень.

     2.4. У випадку зміни даних,  наданих при реєстрації,  абонент
має право подати оператору,  провайдеру телекомунікацій заяву, яка
повинна містити дані, зазначені у пункті 2.2 цього розділу.

     2.5. Запис про реєстрацію абонента зберігається у відповідній
базі даних оператора протягом  всього  терміну  дії  договору  про
надання  телекомунікаційних послуг між абонентом та оператором,  а
також   протягом    строку    позовної    давності,    визначеного
законодавством, у разі розірвання зазначеного договору.

               III. Захист інформації про споживача
                 та надання інформації споживачу
                  щодо телекомунікаційних послуг

     3.1. Захист  персональних  даних абонента здійснюється згідно
із Законом України "Про захист персональних даних" ( 2297-17 ).
     Оператор, провайдер  телекомунікацій  повинен  відповідно  до
законодавства повідомляти абонента про його права та забезпечувати
збереження відомостей, отриманих при реєстрації абонента.

     3.2. Абонент  після  надання  згоди на обробку його даних має
право на отримання від оператора інформації щодо  облікових  даних
про  себе та про надані йому телекомунікаційні послуги (виключно з
дати,  коли така  реєстрація  була  проведена),  інші  передбачені
законодавством права.

     3.3. Інформація  про  споживача,  отримана під час проведення
його реєстрації,  може бути розміщена в телефонних  довідниках,  у
тому     числі     електронних     версіях    та    базах    даних
інформаційно-довідкових служб,  лише за наявності письмової  згоди
споживача.

Директор Департаменту
 телекомунікацій                                       В.П.Гресько