G-news

Вторник, 19-е Марта 2019
02:24:20

Група експертів провідної міжнародної консалтингової компанії завершила оцінку реалізації програми стратегічного розвитку Укртелекому, прийнятої в 2014 році. Експерти, враховуючи вплив низки макроекономічних та геополітичних факторів, підтвердили успішне досягнення цільових показників на кінець 2017 року: за виручкою на 104%, рівнем EBITDA на 167%, кількістю абонентів на 91%.

Придбавши Укртелеком наприкінці 2013 року, СКМ, як новий мажоритарний акціонер, запросив провідну міжнародну консалтингову компанію розробити п'ятирічну програму стратегічного розвитку національного телеком оператора. Для команди топ-менеджерів, які прийшли в Укртелеком наприкінці 2013 - початку 2014 року, ця програма була моделлю трансформації компанії. У лютому 2018 року Наглядова Рада Укртелекому доручила міжнародним експертам провести незалежну оцінку стратегічного розвитку компанії, порівнявши досягнуті результати з цільовими показниками програми.

Необхідність оцінки обумовлена значним суспільним резонансом, викликаним судовими процесами про розірвання приватизаційного договору за ініціативою Фонду Державного майна України, а також – суперечкою між СКМ та попередніми власниками компанії. У ЗМІ публікуються суб'єктивні думки різних народних депутатів, державних службовців і експертів про фінансові, операційні результати діяльності компанії та стану її активів. Оцінка, проведена незалежними експертами, в свою чергу, об'єктивно демонструє розвиток Укртелекому як національного телеком оператора.

Оцінка реалізації стратегії розвитку Укртелекому проводилася з урахуванням впливу істотних зовнішніх факторів, з якими він зіткнувся протягом цих років. Зокрема, були враховані: припинення діяльності на тимчасово окупованих територіях; обмеження, пов'язані з післяприватизаційними зобов'язаннями та судовими процесами; заборгованість перед компанією державних і місцевих бюджетів; масові зловмисні пошкодження інфраструктури; регуляторні обмеження у фіксованому зв'язку; вплив макроекономічних факторів та динаміка ринку в цілому.

Експерти підтвердили, що Укртелеком протягом 2014-2017 років успішно реалізовував стратегію розвитку компанії, перевершивши очікування за фінансовими результатами, стабільно демонструючи високу маржинальність та прибутковість бізнесу, забезпечивши при цьому здоровий рівень кредитних зобов'язань.

В Укртелекомі у відповідності до стратегії розвитку успішно проводиться трансформація операційної діяльності, впроваджені сучасні методи оцінки роботи персоналу і системи мотивації. Реалізуються нові програми розвитку для працівників різного рівня та стажерів.

У сегменті масових послуг були запропоновані нові продукти, зокрема, інтерактивне TV, суттєво розширено географію надання доступу до інтернету, запропоновані нові для компанії технології широкосмугового доступу - VDSL і FTTH GPON. У бізнес-сегменті збільшено долю ринку, створено успішну комерційну організацію, виведено на ринок нові IP та IT-послуги. В обох напрямках суттєво cзростає доля підключення нових клієнтів по оптичним каналам.

Інвестиційний план модернізації мережі та ІТ-інфраструктури компанії реалізовано значною мірою, хоча і не в повному обсязі через негативний вплив згаданих раніше зовнішніх факторів.

Додатковим джерелом інвестицій в оновлення телеком інфраструктури стали кошти від публічного продажу на конкурсній основі застарілих елементів мережі, які вивільнялися у результаті модернізації, і здачу в оренду надмірної нерухомості. Це позитивно вплинуло на розвиток компанії та виконання рекомендацій по програмі розвитку.

«Досягнутий протягом 2014-2017 років рівень трансформації Укртелекому приносить очікувані бізнес-результати. За підсумками 2017 року видно, що компанія нарощує долю доходів від нових послуг, забезпечує значний обсяг інвестицій в інфраструктуру – 1 млрд грн, демонструє високий рівень EBITDA margin – 28%, – зазначив Юрій Курмаз, директор Укртелекому. – Незважаючи на те, що низка негативних зовнішніх факторів обмежили інвестиції в розвиток, проведена оцінка підтвердила, що ми рухаємося в напрямку, який визначеного довгостроковою стратегією розвитку. Укртелеком, розвивається як національний телеком оператор – лідер галузі».

Вы здесь: Home Новости Телеком и IT Новости компаний Наглядова Рада Укртелекому оцінила стратегічний розвиток компанії в період з 2014 до 2017 року