G-news

Воскресенье, 29-е Ноября 2020
14:44:54

Весь 2016 год абоненты Киевстар массово жаловались на мошеннические подписки на короткие номера.

Поддержка Киевстар на жалобы отвечала, что короткий номер не наш, обращайтесь к владельцу короткого номера, мы не при делах.

Мошенничество Киевстар 2257

Чуть позже, когда я поднажал в вопросе, Киевстар сознался, что таки да, короткий номер 2257 их и сдан в аренду ООО «Украинская мобильная группа»(УМГ).

Мошенничество Киевстар 2257

Эта украинская группа с уставным фондом в тысячу гривен  настолько мобильна, что не имеет ни своего сайта, ни всеукраинского номера для службы поддержки. Зато за тысячу гривен можно лошить 25 миллионов абонентов Киевстар, списывая с них по 500 и более гривен. И естественно с ведома Киевстар, с которым у мобильной группы есть договор, в котором расписано, что можно и чего нельзя.

Есть такие же договора у УМГ и с остальными операторами, но там почему-то плата за доступ к контенту взимается разово, никаких подписок не оформляется, а потому и нет жалоб абонентов.

А абоненты Киевстар не просто жалуются, у них крик души, самое частое слово из которого «мрази».

Мошенничество Киевстар 2257

Ну и в заключение для всех пострадавших небольшое напоминание от регулятора отрасли НКРСИ:

9.Що таке контент-послуга? 

Пунктом 3 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 (далі – Правила), визначено, що контент-послуга – це інформаційна, довідкова, замовна, розважальна або інша послуга, в тому числі за кодом послуги 900, що надається операторами телекомунікацій або операторами, провайдерами з використанням телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій та оплачується, зокрема шляхом списання коштів з особового рахунка абонента, споживачем операторові, провайдерові, до мереж та/або технічних засобів якого підключене кінцеве обладнання абонента.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно пункту 39 Правил, у разі наданні контент-послуги оператор телекомунікацій зобов’язаний:

- забезпечити до початку її надання повідомлення споживачів про найменування такої послуги і тариф на її отримання, а також безоплатне надання споживачам можливості підтвердити згоду на отримання зазначеної послуги чи відмовитися від її отримання (тривалість безоплатного повідомлення споживачів становить 12 секунд);

- розпочинати надання послуги виключно після повідомлення споживачів про її надання в порядку, встановленому цими Правилами, та наявності їх згоди на отримання послуги;

- не пропонувати споживачам послугу, яка вимагає обов’язкову відмову шляхом вчинення або утримання від вчинення певних дій;

- інформувати абонента про суму коштів, списану з його особового рахунка безпосередньо після отримання послуги (за наявності технічної можливості відповідних мереж та обладнання). 

10. Куди звертатись у разі неналежного надання телекомунікаційних послуг? 

Відповідно до пункту 82 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 споживач має право відповідно до законодавства подавати операторові, провайдерові звернення (заяви, скарги, пропозиції) щодо надання та отримання послуг.

У зверненні споживача щодо ненадання чи неналежного надання послуг зазначаються дата, час, умови, за яких споживач намагався отримати послугу, результат її отримання, номер чи інший мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання або адреса пункту колективного користування чи таксофона, з якого замовлялася послуга, номер кінцевого обладнання або адреса пункту колективного користування, що викликався, тощо.

Якщо Ваше питання не вирішено оператором, Ви можете звернутися до НКРЗІ, яке розглядає відповідно до законодавства звернення споживачів щодо надання та отримання послуг, отримує з цією метою від операторів, провайдерів необхідні документи та інформацію і вживає у межах повноважень заходів до захисту прав споживачів.

Водночас повідомляємо, що згідно з пунктом 13 частини першої статті 32 Закону України „Про телекомунікації”, споживачі під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг мають право оскарження неправомірних дій операторів, провайдерів телекомунікацій, зокрема, шляхом звернення до суду. Відповідно до частини третьої статті 40 Закону питання відшкодування завданих споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання оператором, провайдером телекомунікацій обов’язків за договором про надання телекомунікаційних послуг вирішуються в судовому порядку.

Мошенничество Киевстар 2257

Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!

Тарас Шевченко

Вы здесь: Home Новости Телеком и IT Колонка редактора Механика мошенничества Киевстар с подписками на короткие номера на примере номера 2257